Všeobecné obchodní podmínky


Cílem našich všeobecných obchodních podmínek je poskytnout vám více informací o vašich zákaznických právech; přečtěte si prosím níže uvedené informace pozorně.


Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují podmínky vztahující se na nákup zboží od společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU – dále jen "AD TYRES INTERNATIONAL SLU" nebo "společnost" – založenou podle andorského práva a zapsanou s adresou Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella v Andoře s kapitálem 1 000 000 EUR pod registračním číslem NRT: L-711448-M, datum zápisu: 30. 5. 2016 v Kanceláři obchodního rejstříku.
Veškeré soukromé osoby nebo obchodní subjekty nakupující na webových stránkách společnosti budou dále označovány jen jako "zákazník" nebo "kupující".
Tyto všeobecné obchodní podmínky představují smlouvu mezi společností AD TYRES INTERNATIONAL SLU a zákazníkem.


Úvod

Webové stránky www.pneuleader.cz jsou každému volně dostupné. Byly vytvořeny za účelem prodeje pneumatik, kol a sněhových řetězů soukromým osobám a obchodním subjektům. Podrobný popis těchto produktů lze najít na webových stránkách.


1. Předmět

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti společnosti a zákazníka při úkonu online nákupu produktů, které společnost nabízí. Zákazník musí vycházet ze všeobecných obchodních podmínek uveřejněných na webových stránkách v okamžiku, kdy potvrzuje svou objednávku.


2. Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro veškerý prodej produktů prostřednictvím webových stránek společnosti; používáním webových stránek zákazník vyjadřuje, že tyto všeobecné obchodní podmínky přijímá, a uzavírá tak se společností smlouvu. Společnost si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit zveřejněním nové verze na webových stránkách. Příslušné všeobecné obchodní podmínky jsou poté ty, které jsou zveřejněné na webu v okamžiku úhrady objednávky.

Všeobecné obchodní podmínky lze najít na následující adrese: https://www.pneuleader.cz/vseobecne-podminky-prodeje

Společnost zajišťuje, že všechny objednávky podávané na webových stránkách je možné před podáním zkontrolovat. Zákazník prohlašuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v plném rozsahu je přijímá.

Podle britského práva zákazník prohlašuje, že je plně způsobilý zastupovat soukromou osobu nebo obchodní subjekt, za který jedná. Informace, které společnost zaznamená, představují doklad o všech transakcích, není-li doloženo jinak.

Veškeré reklamace je nutné odesílat na zákaznickou službu. Obchodní služba společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU reklamace vyřizovat nemůže

Zákazník může po přihlášení do svého účtu na webových stránkách společnosti založit u příslušné objednávky poprodejní lístek. Zákaznickou službu je také možné kontaktovat po kliknutí sem: https://www.pneuleader.cz/kontakt


3. Cena

Cena produktů na našich webových stránkách se uvádí v britských librách včetně všech daní a je podrobně rozvedena na samotné stránce daného produktu.

V souladu s oddílem 16 níže se veškeré objednávky řídí andorským právem. Objednávky se považují za vyřizované na území, kde společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU sídlí. V důsledku toho mohou příslušné ceny produktů zahrnovat ekologický příspěvek, který vyžaduje Andorské knížectví.

V případě, že je DPH upravena britskými úřady, společnost podle toho ceny produktů upraví.

Při nákupu se ceny zobrazují v britských librách v nákupním košíku včetně všech daní.

Cena produktů se několikrát denně mění. Ceny zobrazené na webových stránkách mohou být kdykoli bez oznámení upraveny. Takovéto úpravy však nebudou mít vliv na objednávky, které zákazník podal ještě před úpravami.

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU souhlasí s tím, že se použije cena uvedená na webových stránkách v okamžiku potvrzení objednávky. Telekomunikační náklady nezbytné pro přístup k webovým stránkám společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU si hradí zákazník sám. To samé platí pro přepravní náklady.


4. Produkty

Charakteristiky a ceny produktů může zákazník zobrazit na webových stránkách společnosti.

Určité informace, jako například obrázky produktů nebo údaje uvedené na štítcích hodnocení výkonnosti a kvality, nejsou smluvně závazné; společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU nenese odpovědnost v případě, že objednaný produkt nebo informace údaje uvedené na štítcích hodnocení výkonnosti a kvality se liší od obrázku uvedeného na webových stránkách.

Údaj DOT značí datum výroby pneumatiky. Jedná se o čtyřmístné číslo uvádějící týden a rok data výroby. Veškeré pneumatiky vyrobené před méně než 36 měsíci se považují za nové. Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU nepřijímá reklamace pneumatik vyrobených v posledních 36 měsících.

Zákazník potvrzuje, že byl informován o přepravních nákladech, platebních a doručovacích podmínkách.

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU zákazníkovu objednávku splní v rámci skladové dostupnosti. Pokud některá z položek nebude skladem, uvědomí o tom společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU zákazníka.

Takovéto informace o objednávce budou následně zákazníkovi podrobně sděleny v angličtině, jakmile bude objednávka potvrzena, čímž dojde k uzavření smlouvy mezi společností a zákazníkem. Jakmile bude objednávka potvrzena, bude zákazníkovi odeslán souhrn a potvrzení objednávky.

Jak je ujednáno a uvedeno pod každým obrázkem na našich webových stránkách, obrázky nejsou smluvně závazné. Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU nenese odpovědnost, pokud se objednaný produkt liší od obrázku uvedeného na webových stránkách.

S výjimkou zvláštních podmínek jsou níže uvedená práva přiznána pouze fyzické osobě, která objednávku podepsala (nebo vlastníkovi zadané e-mailové adresy).

V souladu s právními podmínkami týkajícími se dodržování předpisů a skrytých vad společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU v případě vad nebo nesouladu produktů v objednávkách vrátí peníze nebo vymění zboží.

Vrácení zboží lze vyžádat následujícími způsoby:

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU zařídí vrácení vadných produktů na vlastní náklady a souhlasí s tím, že zákazníkovi vrátí peníze v plné výši do 10 pracovních dnů od okamžiku vrácení produktu do skladu. Vrácení peněz v plné výši závisí na výsledku znaleckého posudku a lze je zpracovat, pokud posudek odhalí vadu v souladu se zákazníkem.

Vrácení peněz bude vždy provedeno stejnou platební metodou jako objednávka (platební karta, bankovní převod atd.).

Někteří výrobci prodávají své produkty pod jiným obchodním názvem. Jedná se například o pneumatiky Maxxis, Cheng Shin a CST, což jsou tři značky, které vyrábí stejná společnost: Cheng Shin / CST. Je to tak i v případě značek Mitas a Sava. Tyto pneumatiky vyrábí stejná společnost a mají proto stejnou kvalitu a výkonnost. Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU nemůže předem vědět, která značka pneumatik bude dodána v případě objednávky pneumatik některé z těchto značek.

Pokud se tedy zákazník rozhodne pneumatiku vrátit, hradí dopravu v plné výši sám.

V případě, že vrácení produktů zařídí společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU, bude poplatek za přepravu 650 Kč za položku, pokud položky vyzvedává profesionální dopravce.

Zákazník se může rozhodnout položky vrátit na vlastní náklady. V takovém případě si musí zákazník od společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU vyžádat platnou zpáteční adresu a za zpáteční dopravu ponese plnou zodpovědnost. Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU zákazníkovi poskytne dokument pro vrácení, který je třeba přiložit k balíku (balíkům). Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU nenese odpovědnost za škody či ztrátu během zpáteční dopravy. Zákazníkovi budou vráceny peníze v plné výši do 10 pracovních dnů od okamžiku vrácení produktu do skladu.

Vrácení peněz bude vždy provedeno stejnou platební metodou jako objednávka (platební karta, bankovní převod atd.).


5. Výhrada vlastnických práv

Produkty zůstávají majetkem společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU do úplného uhrazení ceny.

Bude-li platba zablokována nebo reklamována zákazníkem, může si společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU, aniž by porušila práva zákazníka, doporučeným dopisem vyžádat vrácení produktů na náklady zákazníka do plného uhrazení.


6. Dodací podmínky

Doručení obvykle trvá 2 až 8 pracovních dnů. Dobu doručení nemůžeme zaručit. Stává se, že dojde ke zpoždění balíku v důsledku problémů nebo nehod v dopravě. Limit pro doručení je nastaven na 30 dnů od přijetí platby. Po uplynutí této lhůty si může zákazník vyžádat vrácení peněz prostým zrušením objednávky.

Je-li na doručovací adrese montážní centrum, musí zákazník kontaktovat přímo dané montážní centrum, ověřit si dostupnost a domluvit termín.

Doprava je zdarma v případě objednávky dvou stejných produktů.

V případě, že je objednána jedna položka (automobilová pneumatika, ráfek), hradí dopravu zákazník, pokud se objednávka netýká motocyklových pneumatik, případně neplatí-li doprava zdarma od nákupu jedné pneumatiky.

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU souhlasí s tím, že dodá produkty na dodací adresu uvedenou zákazníkem při podávání objednávky.

Obsahuje-li objednávka několik různých položek, nemusí být tyto různé položky doručeny stejný den a nelze tak v těchto případech přijmout reklamace ze strany zákazníka.

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU nenese odpovědnost v případě, že zákazník uvedl neúplnou nebo nesprávnou dodací adresu, v důsledku čehož by nebylo možné produkty doručit. V takovém případě hradí dopravné 650 Kč za balík v plné výši zákazník.

Není-li zákazník přítomný v čase doručení, musí zákazník kontaktovat dopravce, který balík doručuje, a domluvit si nové datum doručení nebo zjistit adresu depa, kam dopravce zákazníkův balík uložil.

Pokud zákazník výše uvedené kroky neprovede, budou balíky do 10 pracovních dnů vráceny do skladu společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU a náklady na zpáteční dopravu budou naúčtovány zákazníkovi. Po vrácení položek do skladu bude provedeno vrácení peněz zákazníkovi s odečtením částky za zpáteční dopravu ve výši 650 Kč za balík.

Za jakékoli poškození nebo ztrátu produktu odpovídá zákazník od okamžiku, kdy převezme doručený produkt.

Zákazník musí buď informovat dopravce o veškerých problémech písemně v okamžiku doručení, nebo zásilku s odůvodněním odmítnout.

Zákazník musí ověřit stav a shodu doručeného produktu v okamžiku doručení, je-li produkt doručen na domácí adresu i na adresu montážního centra.

Pokud doručený produkt neodpovídá objednanému, nebo je-li balík doručen poškozený, musí zákazník zásilku odmítnout. Zákazník poté musí o skutečnosti neprodleně uvědomit společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU kontaktováním zákaznické služby společnosti prostřednictvím lístkového systému, případně odesláním faxu nebo dopisu (AD TYRES INTERNATIONAL SLU Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella, Andorra).

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU nepřevezme zpět žádné položky, které již byly namontované nebo použité.

V případě, že zákazník rozporuje podpis na doručence, bude podána reklamace u přepravní společnosti. Zákazníkovi bude odesláno osvědčení o nepřevzetí, které musí zákazník vrátit opatřené datem a svým podpisem, aby bylo možné reklamaci předat přepravní společnosti. Pokud byla zásilka doručena do montážního centra, musí zákazník o podpis osvědčení požádat montážní centrum.

Termín pro vyřízení reklamace je minimálně 10 pracovních dnů od data, kdy byla reklamace podána, a může trvat až 4 týdny, než bude obdržena odpověď od přepravní společnosti. Tento termín stanovil dopravce, společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU neodpovídá za zpoždění.

Pokud zákazník pro doručení zvolí adresu některého z partnerských montážních center, souhlasí s montáží pneumatik ve zvoleném montážním centru. Ceny za montáž stanovuje montážní centrum, nikoli společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU, a zákazník tyto ceny musí přijmout. Pokud zákazník odmítne nechat pneumatiky namontovat v montážním centru, do kterého byla objednávka doručena, má montážní centrum právo požadovat od zákazníka přiměřenou platbu za přijetí a uskladnění jeho pneumatik.

Společnost nezodpovídá za služby montáže, vyvážení či jiné služby montážních center, kam si zákazník objednávku nechal zaslat, protože montážní centra nejsou se společností nijak spojena. Obchodní vztah mezi montážním centrem a zákazníkem se řídí smlouvou mezi montážním centrem a zákazníkem.

Informace týkající se montážních center, jako jsou otevírací hodiny, ceny a služby, maximální rozměr pro montáž atd. uvádějí montážní centra. Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU nenese odpovědnost, pokud jsou ceny nebo otevírací hodiny montážních center zobrazené na webových stránkách jiné než skutečné ceny nebo otevírací doba. Je na zodpovědnosti zákazníka, aby ještě před podáním objednávky montážní centrum zvolené k doručení objednávky kontaktoval a ověřil si ceny a dostupnost.

Tyto informace se mohou na webových stránkách změnit bez vědomí společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU.


7. Dostupnost a prezentace

Zásoby a ceny se na webových stránkách několikrát denně automaticky upravují. Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU zákazníkovu objednávku splní v rámci skladové dostupnosti. V případě, že produkt není skladem, uvědomí o tom společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU neprodleně zákazníka a vrátí mu peníze v plné výši stejnou platební metodou, kterou byla objednávka původně uhrazena.


8. Kontakt

Naše zákaznická služba je k dispozici prostřednictvím kontaktního formuláře pro obchodní otázky, případně prostřednictvím lístkového systému pro otázky týkající se poprodejních služeb k objednávkám.

K přihlášení do svého účtu musí zákazník použít stejnou e-mailovou adresu, kterou zadal při podávání objednávky, a heslo zvolené během objednávání.

Naše poprodejní služba je k dispozici od 8.00 do 16.00 (mimo víkendy a svátky).

Náš tým můžete kontaktovat po kliknutí sem: https://www.pneuleader.cz/kontakt


9. Zrušení objednávky

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU má možnost vyžádat zrušení objednávky po schválení platby.

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU souhlasí s tím, že bude reagovat na žádosti o zrušení a tyto žádosti plnit, ale nemůže nést zodpovědnost v případě, že se pokus o zrušení nezdaří. Poté, co položky převezme dopravce, není již možné doručení objednávky zrušit nebo zastavit.

Je-li zrušení schváleno, obdrží o tom zákazník od společnosti potvrzení a do 10 pracovních dnů bude zpracováno vrácení peněz stejnou platební metodou, kterou byla objednávka uhrazena původně.

V případě, že objednávku nebude možné zrušit, má zákazník možnost zásilku nepřevzít. Po vrácení položek do skladu společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU bude zpracováno vrácení peněz s odečtením částky za zpáteční dopravu ve výši 650 Kč za balík.

Pokud zákazník zásilku převezme, může společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU zařídit vrácení produktů. V takovém případě se platí částka za zpáteční dopravu ve výši 650 Kč za položku.

Zákazník se může rozhodnout položky vrátit na vlastní náklady. V takovém případě musí zákazník společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU uvědomit a vyžádat si zpáteční adresu, na kterou je nutné produkty vrátit. V takovém případě zákazník přebírá plnou zodpovědnost za přepravu, až do okamžiku příjezdu do skladu společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Společnost nenese odpovědnost za ztrátu ani poškození během zpáteční přepravy. Jakmile se produkty vrátí do skladu, zpracuje společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU vrácení peněz v plné výši do 10 pracovních dnů.


10. Platba

Platbu je nutné provést bezprostředně po podání objednávky. Zákazník může platit kartou, prostřednictvím služby PayPal nebo bankovním převodem.

V případě platby bankovním převodem musí zákazník uvést ve formuláři platby číslo objednávky. Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU může podle čísla objednávky identifikovat příslušnou objednávku. Jakmile platba bankovním převodem dorazí (což může trvat až 72 hodin), bude objednávka schválena produkty odeslány zákazníkovi.

Zákazník o tom obdrží potvrzení e-mailem.

Veškeré platební karty vydané institucemi mimo Spojené království musí být mezinárodní platební karty (Mastercard nebo Visa). Zabezpečenou online platbu platební kartou zajišťuje poskytovatel.

Veškeré platební procesy prováděné mezi jednotlivými zákazníky a platebním systémem HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT jsou plně šifrované a chráněné. Protokol využívaný pro platby je protokol SSL zaregistrovaný pro elektronické bankovnictví (3D Secure).

Veškeré informace týkající se objednávky a číslo platební karty jsou zabezpečené a nebudou umístěny na internetu. Číslo platební karty se v žádném případě netiskne na dokumenty, faktury ani jiné materiály.

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU se s čísly bankovních karet nesetká. Jakmile je platební transakce předána bance, systém HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT čísla platebních karet neuchovává. Nikdo tak nemá přístup k údajům o platební kartě zákazníka prostřednictvím informačních systémů či tištěných dokumentů. Riziko hackerského útoku a úniku čísla platební karty zákazníka při nákupu na webových stránkách společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU prostřednictvím systému HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT je nulové.

Profesionální zákazníci mohou platby provádět platební kartou nebo prostřednictvím automatického debetního systému společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Platební transakce potvrzená zákazníkem je okamžitě naúčtována na jeho účet. V souladu s článkem L. 132-2 měnového a finančního zákoníku je závazek platby platební kartou neodvolatelný. Poskytnutím údajů o své platební kartě v rámci platebního procesu zákazník opravňuje společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU odepsat z karty částku odpovídající uvedené ceně. Zákazník potvrzuje, že je skutečným zákonným vlastníkem použité karty a že má právo kartu použít. V případě chyby nebo nemožnosti odepsání prostředků z karty bude objednávka okamžitě zrušena.

Činnosti související se smlouvou o prodeji na dálku zajišťuje společnost AD TYRES INTERNATIONAL EU, adresa 3 Suite No. 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA – registrační číslo společnosti OC 1277.


10.1 Platba kreditní kartou v 4 splátkách

Možnost platby ve 4 splátkách je k dispozici v souladu s níže uvedenými podmínkami (mimo kompletních kol).

Celková cena vaší objednávky Administrativní poplatek
0.00 Kč - 5 000.00 Kč 6.90%

Zahraniční karty, karty pouze pro výběr, karty se systémovou autorizací (Electron, Maestro, Cirrus...) a karty e-card nebudou přijaty.

Vaše termíny (4) se hradí inkasem nebo kreditní kartou.

Termíny (4) jsou následující:

  • Termín 1 : den objednávky, 1/4 z částky objednávky včetně manipulačních poplatků.
  • Termín 2 : 30 dnů po objednávce, 1/4 z částky objednávky včetně manipulačních poplatků.
  • Termín 3 : 60 dnů po objednávce, 1/4 z částky objednávky včetně manipulačních poplatků.
  • Termín 4 : 90 dnů po objednávce, 1/4 z částky objednávky včetně manipulačních poplatků.

V případě odmítnutí platby vám dáme 7 dnů na nápravu situace bez úroků z prodlení, zatímco vám ponecháme právo využívat "snadné platby". Po uplynutí tohoto období pozbydete práva využívat "snadné platby" a veškeré částky se stanou okamžitě splatnými. Úroky za opožděné platby se počítají od data objednávky se sazbou ECB plus 10 bodů, bez předchozího oznámení.


11. Právo na zrušení

Zákazník má právo na zrušení, které může uplatnit bez udání důvodu nebo platby sankcí – kromě poplatků za zpáteční dopravu – po dobu 14 dnů počínaje dnem obdržení zboží objednaného na webových stránkách.

V zájmu uplatnění práva na zrušení musí zákazník písemně informovat společnost jednoznačně formulovaným prohlášením do 14 dnů od obdržení příslušného zboží. Zákazník může informovat poprodejní službu otevřením lístku pro příslušnou objednávku, případně může odeslat prohlášení faxem či poštou (AD TYRES INTERNATIONAL SLU Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella, Andorra).

V případě uplatnění práva na zrušení nese veškeré náklady na vrácení zboží zákazník, v plné výši budou vráceny pouze cena zakoupeného produktu a náklady na doručení zákazníkovi.

Společnost nemůže převzít zpět žádná kola, která již byla namontována, mimo případy odmítnutí zásilky z důvodu poškození při přepravě.

Produkty je nutné vrátit v původním balení, nepoužité a nepoškozené.

Poplatky za zpáteční dopravu se vždy odečítají od konečné částky vrácené za danou objednávku.

Produkty lze vrátit následujícími způsoby

  • Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU může zařídit vrácení položky a poté zákazníkovi do 15 dnů od data převzetí položky ve skladě vrátit peníze po odečtení poplatku za zpáteční dopravu ve výši 650 Kč za položku.
    Pokud byla položka namontována či použita, nebude vrácení peněz provedeno.
  • Zákazník se může rozhodnout položky vrátit na vlastní náklady. V takovém případě musí zákazník nejprve společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU uvědomit a vyžádat si zpáteční adresu, na kterou je nutné produkty vrátit. V takovém případě zákazník přebírá plnou zodpovědnost za přepravu, až do okamžiku příjezdu do skladu společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Společnost nenese odpovědnost za ztrátu ani poškození během zpáteční přepravy. Jakmile se produkty vrátí do skladu, zpracuje společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU vrácení peněz v plné výši. Peníze budou zákazníkovi vždy vráceny stejnou metodou, která byla využita k platbě: platební karta, PayPal nebo bankovní převod.
    V případě, že byla platba provedena bankovním převodem, bude třeba, aby zákazník uvedl údaje o svém bankovním účtu.

12. Záruky

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU má zákonnou povinnost poskytovat záruku na dodržování zákonných předpisů a skryté vady.

Zákazník může záruku využít po dobu dvou let počínaje datem dodání. Může si vybrat výměnu zboží nebo vrácení peněz; možnost výměny závisí na dostupnosti. Zákazník má právo vyžádat si znalecký posudek pneumatiky, pokud je podle jeho názoru vadná.

Takovéto pneumatiky se povinně odesílají zpět výrobci ke znaleckému posudku. Za zpáteční dopravu odpovídá společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Znalecký posudek může trvat až několik měsíců (nejméně tři měsíce). Než budou obdrženy výsledky znaleckého posudku, společnost nemůže zákazníkovi zaslat náhradu ani mu vrátit peníze.

Jakmile bude znalecký posudek hotový, obdrží zákazník zprávu o znaleckém posudku, která ho bude informovat o výsledku. Po přijetí výsledků nelze zohlednit žádnou reklamaci.

Pokud znalecký posudek odhalí vadu, budou zákazníkovi vráceny peníze, v opačném případě bude společnost muset zákazníkovi fakturovat náklady na posudek, které činí 800 Kč za pneumatiku.

Peníze budou zákazníkovi vráceny stejnou platební metodou, kterou byla uhrazena objednávka.

V případě negativního výsledku znaleckého posudku bude příslušná pneumatika buď zlikvidována, nebo vrácena zákazníkovi.

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU zaručuje všem zákazníkům, že produkty odpovídají evropské legislativě a jsou schválené pro silniční provoz (není-li na webu uvedeno jinak, například u pneumatik pro čtyřkolky).

Zákazník musí zkontrolovat, zda zakoupené pneumatiky a ráfky odpovídají specifikacím výrobce příslušného vozidla.

Zákazník musí respektovat specifikace a doporučení výrobce týkající se bezpečnosti a spolehlivosti výrobce, zejména s ohledem na velikost pneumatik a ráfků, huštění, tlak a podmínky montáže a uskladnění pneumatik.

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU nenese v žádném případě odpovědnost za zákazníkovu volbu produktu ke koupi, za nesprávné uskladnění ani za použití produktu za nesprávných podmínek. Zákazník musí zkontrolovat, zda jsou objednané produkty kompatibilní s jeho vozidlem a zda odpovídají popisu a doporučením výrobce.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou montáží nebo běžným opotřebením pneumatik ani na důsledky nesprávného použití produktů či zhoršení stavu produktů způsobené nedbalostí.

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU neposkytuje doplňkovou záruku nad rámec zákonných záruk na dodržování zákonných předpisů a skryté vady.

Společnost nezodpovídá za služby montáže, vyvážení či jiné služby montážních center, kam si zákazník objednávku nechal zaslat, protože montážní centra nejsou se společností nijak spojena. Obchodní vztah mezi montážním centrem a zákazníkem se řídí smlouvou mezi montážním centrem a zákazníkem.


13. Práva duševního vlastnictví

Veškeré informace týkající se práv duševního vlastnictví, jako jsou značky, produkty, doménová jména, obrázky, videa, texty atd. jsou duševním vlastnictvím společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Prostřednictvím těchto všeobecných obchodních podmínek nedochází k žádnému postoupení práv duševního vlastnictví.

Tyto informace jsou výlučným vlastnictvím společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU a nelze je z části ani v celku využívat ani reprodukovat bez předchozího oprávnění.


14. Vyšší moc

V případě výskytu nepředpokládané události nebo zásahu vyšší moci, které by bránily společnosti AD TYRES INTERNATIONAL SLU ve splnění závazku vůči zákazníkovi, bude tento závazek pozastaven. Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU zákazníka o výskytu takovéto události co nejdříve uvědomí.


15. Ochrana osobních údajů

Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU usiluje o ochranu osobních údajů uživatelů webových stránek pneuleader.cz. Veškeré osobní údaje se odesílají a uchovávají zabezpečeně k udržovateli webových stránek do Francie. Společnost AD TYRES INTERNATIONAL SLU může shromažďovat osobní údaje uživatelů svých webových stránek a předávat je svým partnerům.

V souladu s britským zákonem na ochranu osobních údajů z roku 1998 (ve znění pozdějších úprav) má zákazník právo na přístup, opravu a odstranění osobních údajů (jak vymezuje zákon na ochranu osobních údajů), případně na vznesení námitky proti zpracování. Zákazník je může využít odesláním dopisu na tuto adresu:


AD TYRES INTERNATIONAL SLU
Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella, Andorra
E-mail: cm(a)adtyre.com – Telefon: +376 810 888


16. Rozhodné právo a jurisdikce

Smluvní vztahy mezi prodejcem a zákazníkem-spotřebitelem na území Evropské unie se v souvislosti s ochranou podle spotřebitelského zákona řídí právem členského státu, ve kterém druhý jmenovaný trvale pobývá.

Údaje související s objednávkou elektronicky zpracovává maltská pobočka prodejce a v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se použije maltské právo.

V ostatních případech, které se netýkají dvou výše uvedených ustanovení, se subsidiárně použije andorrské právo.

LiveChat
Messenger