Zásady ochrany osobních údajů

 1. Obecné zásady
 2. Jaká je definice výrazů pomocí velkého písmena?
 3. Charta za co?
 4. Jaké právní oprávnění shromažďují vaše údaje a používají AD Tyres?
 5. Jaká data jsou shromažďována?
 6. Jak se používají vaše údaje?
 7. Jak dlouho trvají vaše údaje?
 8. S kým se sdílejí vaše údaje?
 9. Vysíláte data mimo Evropskou unii?
 10. Jak jsou chráněny vaše data?
 11. Jaká jsou vaše práva?
 12. Jak AD Tyres shromažďují údaje pro nezletilé?
 13. A co cookie a další podobné technologie sledování?
 14. Některé další prvky v sociálních sítích
 15. Jaké jsou důsledky aktivace externího odkazu?
 16. Jak budete informováni o změnách Listiny?
 17. Jak nás kontaktovat?

1. Obecné zásady

Společnost AD Tyres International SLU, společnost podle andorrského práva ve formě societat limitada unipersonal s kapitálem ve výši 1 000 000 eur, zapsaná v andorrském obchodním rejstříku pod číslem 16339, se sídlem na adrese Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111- 112, ANDORRA LA VELLA (Andorrské knížectví), e-mail: cm@adtyre.com, tel.: +376 810 888, (dále jen "AD Tyres") vykonává výdělečnou činnost prodeje pneumatik a souvisejících produktů elektronicky prostřednictvím internetových stránek https://www.pneuleader.cz/ (dále jen "webové stránky").

V rámci této činnosti musí společnost AD Tyres shromažďovat po internetu nebo telefonicky údaje umožňující přímou nebo nepřímou identifikaci zákazníků, uživatelů webových stránek i třetích stran (dále jen "subjekty údajů" nebo "vy") a tyto údaje zpracovávat.

Tyto údaje zpracovává pobočka společnosti AD Tyres se sídlem na území Malty, AD TYRES INTERNATIONAL EU, zaregistrovaná pod číslem OC 1277, se sídlem na adrese Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Takovéto zpracování údajů se tedy považuje za prováděné na území Evropské unie při uplatnění důvodu 22 a článku 3.1 nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady z 27. dubna 2016 (dále jen "GDPR") a podléhá této legislativě.

Na zpracování údajů se mimo jiné uplatní rovněž maltský zákon na ochranu údajů z roku 2018 (Cap 586) v souladu s článkem 4(2)(a) tohoto zákona.

Společnost AD Tyres přikládá souladu zpracování údajů s platnými zákony, a zejména maltskému zákonu na ochranu údajů z roku 2018 (Cap 586) a nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady z 27. dubna 2016 velkou důležitost.

Prosíme, abyste si pozorně prošli tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "zásady") a seznámili se s jejich obsahem.

2. Jaká je definice kapitalizovaných výrazů?

Slova nebo fráze začínající velkým písmenem mají následující definici.

AD Tyres
se rozumí společnost uvedená v čl. 1 prvním pododstavci.
charta
definici uvedené v článku 1 .
Zákaznický účet
odkazuje na účet, který může každý zákazník vytvořit z https://www.pneuleader.cz/muj-ucet/ .
Prodejní podmínky
se rozumí všeobecné podmínky prodeje AD Tyres přístupné na adrese https://www.pneuleader.cz/vseobecne-podminky-prodeje .
Data (data)
se rozumí veškeré osobní údaje, tj. veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, přičemž se rozumí, že osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, online identifikátor nebo jeden nebo více specifických prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Bankovní údaje
definici uvedené v článku 5 .
Objednejte data
definici uvedené v článku 5 .
Geolokační data
definici uvedené v článku 5 .
Navigační data
definici uvedené v článku 5 .
Údaje třetích stran
definici uvedené v článku 5 .
Údaje služby Editor
definici uvedené v článku 5 .
Údaje třetích stran
definici uvedené v článku 5 .
Dotčené osoby)
definici uvedené v článku 1 .
Produkty)
se rozumí pneumatické nebo související produkty (ráfky, řetězy atd.) nabízené k prodeji pneumatikami AD na místě.
rgdp
definici uvedené v článku 1 .
Stránky
definici uvedené v článku 1 .
Léčba (léky)
se rozumí jakákoli transakce nebo soubor transakcí, které mohou nebo nemusejí být prováděny pomocí automatizovaných procesů a aplikovány na údaje, jako je shromažďování, registrace, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, těžba, konzultace, použití, přenos, šíření nebo jakákoli jinou formou poskytování, usmíření nebo propojení, omezení, výmaz nebo zničení.
Vy
definici uvedené v článku 1 .

3. Proč?

Tato listina je Vám k dispozici při shromažďování vašich dat, aby byla zajištěna plná průhlednost vašeho zpracování dat provedeného AD Tyresami prostřednictvím stručných informací, snadno přístupných, snadno srozumitelných a formulovaných jasným a jednoduchým způsobem .

V případě, že některé informace nejsou dostatečně jasné, vyzýváme Vás, abyste nás kontaktovali ve vašem pohodlí, a to buď zasláním e-mailu na adresu cm (a) adtyre.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zde k dispozici.

Charta se vztahuje na vaše údaje shromážděné a zpracované AD Tyresami v následujících činnostech a pro které AD Tyres je zpracovatelský manažer:

 • Vaše používání stránek, včetně jednoduché navigace na něm;
 • vytvoření a používání Vašeho Klientského účtu prostřednictvím Stránky;
 • nákup produktů nabízených AD Tyresami prostřednictvím webu; nebo
 • jakýkoli kontakt se zákaznickým servisem.

Tato charta se nevztahuje na jiné zpracování dat prováděné v jiném kontextu, než je popsáno výše.

Charta se nevztahuje na žádné jiné zpracování dat, pro které AD Tire není správcem zpracování.

4. Jaké právní odůvodnění jsou vaše údaje shromažďovány a používány AD Tyresami?

Pneumatiky typu AD se zaměřují na shromažďování a zpracování vašich údajů pouze na základě jednoho z následujících právních důvodů:

 • Váš souhlas : jedná se o jasný pozitivní akt z vaší strany, ve kterém vyjadřujete svobodnou, specifickou, osvícenou a jednoznačnou dohodu se zpracováním vašich dat;
 • Provedení smlouvy : jedná se o shromažďování a zpracování vašich údajů nezbytných k provedení smlouvy o prodeji mezi vámi a AD Tyresami nebo předzmluvních opatření poskytnutých na Vaše žádost (jakákoliv žádost z vaší předchozí části k objednávce a provedená v pohled na latter);
 • Legitimní zájem : jedná se o shromažďování a zpracování vašich údajů pro oprávněné zájmy sledované AD Tyres nebo třetí stranou (např. Vyhledávání, předcházení podvodům atd.), Pokud vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které by vyžadovaly ochranu vašeho Data (např. Soukromí nebo podnikatelská svoboda);
 • Zákonná povinnost : jedná se o shromažďování a zpracovávání údajů uložených AD Tyres jakýmkoli právním nebo regulačním ustanovením nebo soudním nebo správním subjektem (např. Závazky uložené v zemi, v níž chcete navštívit).

5. Jaká data jsou shromažďována?

Údaje shromážděné na výslovnou žádost AD Tyres

AD Tyres Vyjadřujete výslovně požadavek na shromažďování údajů v různých časech a zejména během:

 • používání stránek, včetně jednoduché navigace na webu;
 • dokončení objednávky na webu;
 • vytvoření účtu klienta na webu; nebo
 • jakoukoli komunikaci se zákaznickým servisem.

Při zadávání objednávky jménem třetí strany na těchto stránkách souhlasíte s tím, že sdělíte a zaručíte souhlas s touto zásadou ochrany osobních údajů poskytnutými údaji.

Tato shromažďovaná data (dále jen " údaje o objednávce") spočívají zejména v:

 • Vaše jméno ;
 • Tvé jméno ;
 • Tvoje datum narození
 • Vaše poštovní adresa
 • Vaše emailová adresa
 • Vaše telefonní číslo ;
 • Vaše země ;
 • Vaše číslo DPH uvnitř Společenství.

Pokud jde o platbu, tyto údaje shromážděné na základě naší výslovné žádosti (dále jen " bankovní údaje ") se skládají z čísla Vaší kreditní karty, data exspirace a CVC (nebo vizuálního kryptogramu umístěného na zadní straně karty).

Některá objednávací data (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, země, e-mailová adresa) a bankovní údaje vyžadují uzavření smlouvy s AD Tyres. V důsledku toho vám jakákoli tolerance ze strany, která nám poskytne tato data, vám zabrání dokončit objednávku.

Data automaticky sbírá AD Tyres

AD Tyres jsou povinni shromažďovat, zejména během prohlížení na webu, některé vaše údaje automaticky prostřednictvím zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon atd.). Tato data mohou být shromažďována i v případě, že neexistuje žádná objednávka.

Tyto údaje (dále jen " technické údaje ") obsahují zejména:

 • Vaše IP adresa (identifikační číslo přidělené Vašemu zařízení jako součást připojení k Internetu);
 • Vaše MAC adresa (fyzické identifikační číslo uložené na vaší síťové kartě nebo síťovém rozhraní);
 • Číslo vašeho IMEI (identifikační číslo mobilního telefonu);
 • operační systém vašeho zařízení (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS atd.);
 • Váš mobilní operátor;
 • Poskytovatel internetových služeb
 • prohlížeč, který používáte (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox atd.); nebo
 • časové pásmo, které vaše zařízení používá.

Údaje shromažďované automaticky prostřednictvím Vašeho přístroje se rovněž skládají z údajů o vaší navigaci (dále jen " navigační data "), jako například:

 • stránky, které jste navštívili;
 • datum vaší návštěvy;
 • čas strávený na každé navštívené stránce;
 • odkazy, které jste aktivovali;
 • nabídky, které jste konzultovali;
 • Produkty, které jste hledali;
 • příkazy, které jste učinili; nebo
 • Vaše spotřební návyky produktů.

Konečně data automaticky shromážděná prostřednictvím vašeho zařízení mohou stále obsahovat údaje o vašem geografickém umístění (dále jen " geolokační data "), pokud je vaše zařízení a / nebo váš internetový prohlížeč nastaveny na tento účel.

Data předávané sociálními sítěmi nebo jinými vydavateli služeb informační společnosti

AD Tyres mohou případně obdržet vaše data prostřednictvím přenosu provedeného vydavatelem sociální sítě (Facebook, Twitter atd.) Nebo jiných vydavatelů služeb informační společnosti, včetně:

 • Vaše procházení v prostoru věnovaném AD Tyres nebo Site na konkrétní sociální síti;
 • Vaše využívání funkcí na webu, které funkce by souvisely se sociální sítí nebo jinou službou informační společnosti;
 • vytvoření účtu klienta v případě, že se rozhodnete zaregistrovat prostřednictvím přenosu vašich dat ze sociálních sítí (zejména z Facebooku) nebo od vydavatelů služeb informační společnosti (zejména společnosti Google).

Tato data shromážděná společností AD Tyres prostřednictvím sociálních sítí nebo jiných vydavatelů služeb informační společnosti (dále jen " Údaje poskytovatelů služeb ") se skládají zejména z:

 • Údaje o objednávce shromážděné příslušným vydavatelem služby (včetně fotografií z vás); nebo
 • Technické údaje nebo navigační údaje shromážděné příslušným vydavatelem služby.

V případě, že si přejete omezit shromažďování těchto údajů, jste vyzváni, abyste se obrátili na vydavatele příslušné služby a / nebo upravili parametry důvěrnosti vašeho účtu spojené s touto službou.

Údaje poskytnuté třetími stranami

AD Pneumatiky mohou být vyzváni ke shromažďování vašich údajů prostřednictvím třetích osob, s nimiž AD Tyres má právní a / nebo ekonomické vztahy, včetně:

 • přidružené společnosti;
 • obchodní partneři; nebo
 • jiných nezávislých zdrojů.

Tyto údaje (dále jen "údaje třetích stran ") spočívají zejména v identifikačních datech nebo souvisejících s užíváním produktu nebo služby navržené dotyčnou třetí stranou, které byly shromažďovány a zpracovávány. dotyčnou třetí stranou.

6. Jak se používají vaše údaje?

Níže uvedená tabulka zobrazuje hlavní charakteristiky ošetření prováděných AD Tyresami týkajícími se vašich dat.

Další informace o příslušných úkolech nebo datech vám AD Tyres vyzývá k tomu, abyste kontaktovali zákaznický servis, a to buď zasláním e-mailu na adresu cm (a) adtyre.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zde k dispozici.

Název léčby Cíle Právní odůvodnění Dotčené údaje
objednat
 • Reagujte na všechny vaše požadavky na zadání objednávky
 • Zohledněte a proveďte svou objednávku
Smlouva
 • Objednejte data
Transakce
 • Proveďte platbu objednávky
 • Správa bankovních transakcí v odmítnutí
Smlouva
 • Bankovní údaje
Nároky na platby
 • Spravujte veškeré nároky držitele karty použité při platbě objednávky
Smlouva
 • Bankovní údaje (bez HVAC)
Poprodejní servis
 • Spravujte své nároky
 • Oznamte změnu Charty nebo Všeobecných prodejních podmínek
 • Spravujte zákaznický vztah (požadavky, komentáře a návrhy) po objednávce
 • Spravujte náhrady
Smlouva
 • Objednejte data
 • Bankovní údaje (bez HVAC)
Zákaznický účet
 • Usnadněte své následné objednávky tím, že se vyhnete opětovnému vstupu položek, které již byly oznámeny AD Tyresám
Souhlas
 • Objednejte data
 • Bankovní údaje (bez HVAC)
zpravodaj
 • Proveďte odběr newsletteru
Souhlas
 • Objednací údaje (e-mailová adresa)
AD Nabídka pneumatik
 • Provádějte kampaně s přímým marketingem na produkty AD Tyres (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Oprávněný zájem (1)
 • Objednejte data
 • Technická data
 • Navigační data
 • Údaje vydavatelů služeb
 • Údaje třetích stran
Cílená reklama
 • Upravte naše reklamní sdělení podle vašich potřeb a zvyků, zejména na stránkách
Souhlas (cookies)
 • Technická data
 • Navigační data
Uživatelská zkušenost
 • Přizpůsobte své zkušenosti na webu podle vašich potřeb a vašich návyků
 • Zrychlete navigaci na webu
Souhlas (cookies)
 • Technická data
 • Navigační data
Geolokace
 • Poskytněte vám vyhledávací nástroj pro nejbližší shromážděné stanice do vaší polohy
Souhlas
 • Geolokační data
Statistika
 • Provádět a analyzovat statistické studie
Legitimní zájem (2) a souhlas (cookie)
 • Objednejte data
 • Technická data
 • Navigační data
Kvalitní
 • Analyzujte technické problémy, s nimiž se setkáváte s používáním stránek
 • Detekujte anomálie v informačním systému
Oprávněný zájem (3)
 • Technická data
 • Navigační data
Podvod
 • Odhalte padělání a technologické podvody
Oprávněný zájem (4)
 • Objednejte data
 • Technická data
 • Navigační data

(1) Legitimní zájem je uvedený v bodě 47 odůvodnění RGPD, který uvádí: " Zpracování osobních údajů za účelem vyhledávání může být považováno za uskutečněné k uspokojení oprávněného zájmu ". Tento oprávněný zájem zahrnuje udržování pravidelného obchodního vztahu s Vámi.

(2) Legitimní zájem AD Tyres je sebehodnocení a zlepšení prostřednictvím statistického nástroje.

(3) Legitimní zájem AD Tyres je zajistit kvalitu svých služeb.

(4) Legitimní zájem AD Tyres je zabránit podvodům.

7. Jak dlouho trvají vaše údaje?

AD Tyres slouží k uchování vašich údajů ve formě umožňující vaši identifikaci po dobu, která nepřesahuje dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou zpracovávány.

V následující tabulce jsou uvedeny doby uchovávání jednotlivých typů dat v závislosti na zpracování, pro které jsou používány.

Zobrazit Kolačići
Data Léčba Doba použitelnosti v aktivní formě (1) Doba použitelnosti při archivování (2)
Objednejte data objednat 5 let od poslední objednávky n / a
Poprodejní servis 5 let od poslední objednávky n / a
Zákaznický účet 5 let od posledního přihlášení do účtu klienta
nebo
Až do odvolání souhlasu, pokud k tomu dojde dříve
n / a
zpravodaj Dokud se nezrušíte n / a
AD Nabídka pneumatik 2 roky od poslední objednávky n / a
Statistický 5 let od poslední objednávky 10 let od shromáždění příslušných údajů
Podvod n / a 10 let od shromáždění příslušných údajů
Bankovní údaje
(kromě HVAC)
Transakce Do úplného zaplacení objednávky n / a
Nároky na platby n / a 13 měsíců od data dluhu
nebo
15 měsíců v případě odložené debetní platby
Poprodejní servis Až do uplynutí doby, po kterou se AD Tyres zaváže k vrácení objednávky (včetně lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo storno objednávky) n / a
Zákaznický účet 5 let od posledního přihlášení do účtu klienta
nebo
Až do odvolání souhlasu, pokud k tomu dojde dříve
nebo
Až do uplynutí platnosti bankovních údajů, pokud k tomu dojde dříve
n / a
Technická data AD Pneumatiky Obchodní nabídka Zobrazit Kolačići n / a
Cílené reklamy
Uživatelská zkušenost
Kvalitní
Statistika
Podvod n / a Zobrazit Kolačići
Navigační data AD Pneumatiky Obchodní nabídka Zobrazit Kolačići n / a
Cílené reklamy
Uživatelská zkušenost
Kvalitní
Statistika
Podvod n / a Zobrazit Kolačići
Geolokační data Geolokace Čas potřebný k označení nejbližší shromážděné stanice n / a
Údaje vydavatelů služeb AD Nabídka pneumatik 2 roky od sběru n / a
Údaje třetích stran AD Nabídka pneumatik 2 roky od sběru n / a

(1) Aktivní ochrana databáze spočívá v zachování příslušných údajů v databázi používaném pro účely dotčené léčby.

(2) Mezipaměťová archivace je ukládání dat za podmínek omezeného přístupu (i) buď v konkrétní archivní databázi odděleně od aktivní databáze, s omezeným přístupem pouze k těm, kteří o to mají zájem. (ii) v aktivní databázi, za předpokladu, že archivovaná data jsou oddělena logickým oddělením (správa přístupových práv a nároků), aby byly nepřístupné jednotlivcům, kteří již nemají zájem o jejich zacházení.

8. Kdo sdílíte vaše údaje?

AD Tyres mohou sdílet některé vaše údaje s dalšími subjekty uvedenými níže. V každém případě společnost AD Tyres pouze sdílí tyto údaje v mezích toho, co je nezbytně nutné k zajištění účelu zpracování zpracovávaných údajů pro pneumatiky AD nebo k zajištění přesného a oprávněného účelu určeného tímto příjemcem.

Subdodavatelé AD Tyres

AD Tyres jsou povinny sdílet některé vaše údaje s jejich subdodavateli, kteří se chovají zejména v souvislosti s dodávkami svých produktů. Sdílení vašich dat s těmito subjekty je vyžadováno pro provedení Vaší objednávky. AD Pneumatiky sdílejí pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro plnění úkolů svěřených svým subdodavatelům poté, co jim byly smluvně zaručeny závazky stejně vysoké jako závazky obsažené v této listině při ochraně vašich údajů.

Subjekty skupiny, do kterých patří AD Tyres

AD Tyres jsou povinni sdílet některé vaše údaje s dalšími subjekty ze skupiny, do které patří AD Tyres, aby vás lépe poznali. Tyto další subjekty podléhají závazkům podobným závazkům AD Tyres pro ochranu vašich dat.

Vydavatelé služeb třetích stran

AD Tyres jsou povinni sdílet některé vaše údaje s vydavateli služeb třetích stran, které jsou využívány v souvislosti s dodávkou výrobků AD Tyres prostřednictvím webu (vydavatelé sociálních médií, služby informační společnosti, poskytovatelé hostingu apod.). Sdílení vašich dat s těmito vydavateli je vyžadováno pro provoz příslušných služeb třetích stran. AD Tyres sdílí pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro použití těchto služeb třetích stran. AD Tyres Vás vyzývá k projednání zásad ochrany osobních údajů každého z těchto redaktorů.

Výjimečné případy

AD Pneumatiky mohou být povinny sdílet vaše údaje výjimečně v těchto případech: i) v souvislosti se spojením, pořízením všech nebo části AD Tyres, převodem majetku nebo jakoukoli jinou obdobnou transakcí; ii) pokud je taková rozdělení uložena zákonem, nařízením, příslušným soudním nebo správním orgánem; nebo (iii) chránit práva a / nebo bezpečnost jednotlivce, předcházet neoprávněným nebo údajně protiprávním činnostem nebo podniknout kroky nebo chránit práva, majetek a bezpečnost pneumatik AD Site; (iv) provést a zaručit závazky, které společnost AD Tyres vyvíjí ve vašem zájmu v souvislosti s touto chartou.

9. Přenášejí se vaše data mimo Evropskou unii?

Vaše údaje se zpracovávají a uchovávají zejména na území Malty, které je součástí Evropské unie.

K těmto údajům však musí mít přístup společnost AD Tyres působící z území Andorrského knížectví, které není součástí Evropské unie.

Rozhodnutím z 19. října 2010 Evropská komise vyhlásila, že Andorra se považuje za zemi zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů přenášených z Evropské unie.

Kromě toho společnost AD Tyres nemůže vyloučit, že vaše údaje budou přeneseny na jiná území mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) a zejména na území, kde je úroveň ochrany osobních údajů nižší než v Evropské unii.

V posledně uvedeném případě se společnost AD Tyres zavazuje ověřovat, zda jsou přijata odpovídající opatření k zajištění dostatečné ochrany vašich údajů, případně je přijmout. Jedná se například o tato:

 • rozhodnutí Evropské komise o adekvátnosti příslušné země;
 • smluvní ustanovení typu Evropské komise nebo smluvní ustanovení typů přijatých kontrolním orgánem, který má pravomoc nad příjemcem;
 • interní pravidla společností;
 • schválený kodex chování nebo schválený mechanismus certifikace (zahrnující omezující a vymahatelný závazek přijatý příjemcem mimo EU uplatňovat odpovídající záruky);
 • správní ujednání nebo právně omezující a vymahatelný text přijatý v zájmu umožnění spolupráce mezi orgány veřejné správy.

10. Jak jsou vaše data chráněna?

AD Pneumatiky zavedly příslušná bezpečnostní opatření z fyzického, technického, správního a organizačního hlediska k ochraně vašich dat před neoprávněným přístupem, použitím, ztrátou, náhodným zničením, poškozením, krádežím nebo neoprávněným nebo nezákonným šířením takových dat.

Navzdory nepřetržitému úsilí se AD Tyres nemůže zaručit, že bude mít výsledek z hlediska bezpečnosti vašich dat, a vyzývá vás, abyste ohlásili výše uvedené potíže, o kterých byste měli vědět.

Chcete-li tak učinit, můžete kontaktovat zákaznický servis podle vlastního uvážení buď zasláním e-mailu na adresu (a) adtyre.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zde k dispozici.

Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.

11. Jaká jsou vaše práva?

V souladu s platnými právními předpisy máte níže uvedená práva týkající se vašich údajů:

 • právo na přístup k vašim údajům : toto je možnost, abyste získali od AD Tyres kopii vašich údajů zpracovaných AD Tyresami a základní charakteristiky jejich zpracování (účelů, kategorií údajů, příjemců, trvanlivosti, vašich práv tyto údaje, právo podat stížnost orgánu dozoru a případně zdroji shromažďování údajů a existenci automatizovaného rozhodování na základě těchto údajů;
 • právo na opravu vašich údajů : toto je možnost, abyste získali od AD Tyres nápravu vašich údajů co nejdříve, která by byla nepřesná nebo vzhledem k účelům zpracování nebyla úplná;
 • právo na vymazání vašich údajů : toto je možnost, abyste získali od AD Tyres co nejrychlejší vymazání Vašich údajů z jednoho z následujících důvodů:
  1. tyto údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány;
  2. Stáhnete svůj souhlas, na kterém je zpracování těchto údajů založeno, pokud neexistuje jiný právní základ pro takové zpracování;
  3. Námitíte se proti zpracování těchto údajů za níže uvedených podmínek s ohledem na vaše právo na námitku;
  4. údaje byly předmětem nezákonného zpracování;
  5. údaje musí být vymazány tak, aby splnily zákonnou povinnost stanovenou právem Evropské unie nebo francouzským právem, kterému podléhají společnosti AD Tyres; nebo
  6. Data byla shromažďována jako součást služeb informační společnosti nabízených dětem.
 • právo odmítnout zpracování vašich údajů : je to možnost vznést námitky proti zpracování vašich údajů, které byly provedeny na základě oprávněného zájmu AD Tyres (včetně profilování založeného na tomto zdůvodnění), pokud tato léčba není ve skutečnosti oprávněná AD Pneumatiky na legitimní a přesvědčivé důvody, které by převažovaly nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pro zjištění, výkon nebo obranu práv u soudu.
  Je také možné, abyste se vznesl námitky proti Zpracování pro účely vyhledávání (včetně profilování, pokud souvisí s takovým průzkumem).
  Konečně, co se týče léčby pro statistické účely, je možnost proti takové léčbě postavit z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
 • právo omezit zpracování vašich údajů : toto je možnost, abyste získali od AD Tyres omezení léčby v jednom z následujících případů:
  1. během doby potřebné k ověření přesnosti údajů o AD Tyres, když zpochybňujete přesnost těchto údajů;
  2. Vystupujete proti vymazání údajů z nezákonného zpracování a místo toho vyžadujete omezení jejich užívání;
  3. tyto údaje již nejsou u AD Tyres užitečné v souvislosti s účely zpracování, ale zůstávají pro Vás nezbytnou součástí zjištění, výkonu nebo obhajoby práv u soudu;
  4. na čas potřebný k tomu, abyste zjistili, zda legitimní důvody AD Tyres převažují nad vámi, když jste na tomto základě oponovali léčbě.
 • právo na přenositelnost vašich dat : toto je možnost, abyste získali od AD Tyres komunikaci o vašich datech poskytnutých AD Tirem ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a převedení těchto dat na jinou entitu (tento přenos je vám poskytnut, nebo pokud je to technicky možné, AD Tyresami), a pokud zpracování prováděné pomocí automatizovaných procesů je založeno na souhlasu nebo smlouvě;
 • právo odvolat Váš souhlas : toto je možnost, abyste odvolali svůj souhlas s jakýmkoli zpracováním vašich údajů, které jste provedli na základě předchozího souhlasu.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, jste vyzváni, abyste se k nám připojili

 • zasláním e-mailu na adresu: cm (a) adtyre.com
 • nebo vyplněním kontaktní formuláře, který je zde k dispozici.

Aby bylo možné co nejúčinněji vyřídit vaše požadavky, AD Tyres Vás vyzývá, abyste ji formulovali jasně a podrobně a přiložili kopii Vašeho průkazu totožnosti.

Máte také:

 • právo podat stížnost u dozorčího orgánu : jedná se o možnost podat stížnost u příslušného orgánu dozoru, zejména v členském státě, ve kterém se nachází vaše sídlo. Vaše pracovní místo nebo místo, kde by došlo k porušení došlo, pokud se domníváte, že zpracovávání údajů týkajících se vás představuje porušení zákona.

Pro usnadnění tohoto práva naleznete v tabulce níže kontaktní údaje orgánů dohledu členských států.

členský stát Úřad pro dohled Kontaktní informace
Německo Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Bonn, Německo
Takové. + 49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Rakousko Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Rakousko)
Takové. + 43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
Belgie Komise pro ochranu soukromí Rue de la Presse 35
1000 Brusel (Belgie)
Také. + 32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bulharsko Komise pro ochranu osobních údajů 2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bulharsko)
Takové. + 359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Kypr Komisař pro ochranu osobních údajů 1 Iasonos Street,
1082 Nicosia (Kypr)
PO Box 23378, CY-1682 Nikósie
Také. + 357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
komiser@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Chorvatsko Chorvatská agentura pro ochranu osobních údajů Martićeva 14
10000 Zagreb (Chorvatsko)
Takových. + 385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
azop@azop.hr nebo info@azop.hr
http://www.azop.hr
Dánsko Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 Kodaň K (Dánsko)
Také. + 45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Španělsko Agencia de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6
Madrid 28001 (Španělsko)
Takové. + 34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
mezinárodnícional@agpd.es
https://www.agpd.es
Estonsko Estonský inspektor ochrany údajů (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Estonsko)
Takové. + 372 6274 135
Fax +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Finsko Úřad ochrany veřejného ochránce práv PO Box 315
FIN-00181 Helsinki (Finsko)
Takové. + 358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
la France Národní komise pro informatiku a svobody - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paříž, Cedex 02 (Francie)
Takové. + 33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
Řecko Řecký orgán pro ochranu údajů Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Atény
Také. + 30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Maďarsko Komisař pro ochranu údajů Maďarska Szilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapest (Maďarsko)
Takové. + 36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Irsko Komisař pro ochranu údajů Canal House
Silniční stanice
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Takové. + 353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Itálie Garant pro protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma (Itálie)
Takové. + 39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Lotyšsko Státní inspekce údajů Režisér: paní Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Riga (Lotyšsko)
Takové. + 371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Litva Ochrana dat státu Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius (Litva)
Takové. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
Lucembursko Národní komise pro ochranu údajů 1, Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Lucembursko)
Takové. + 352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Úřadu komisaře pro ochranu údajů 2, Airways
High Street House, Sliema SLM 1549 (Malta)
Takové. + 356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
komisař.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Nizozemí Autorizovaný personál Prins Clauslaan 60
PO Box 93374
2509 Den Haag / Haag (Nizozemsko)
Také. + 31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Polsko Úřad generálního inspektora pro ochranu osobních údajů - GIODO ul.Stawki 2
00-193 Varšava (Polsko)
Takové. + 48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
Portugalsko Národní komise Protecção de Dados - CNPD R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisabon (Portugalsko)
Tak. + 351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Česká republika Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 (Česká republika) Také
. + 420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Rumunsko Vnitrostátní orgán dohledu pro zpracování osobních údajů B-dul Magheru 28-30
Sektor 1, BUCUREŞTI (Rumunsko)
Tak. + 40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Spojené království Úřad komisaře pro informace Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Spojené království)
Tak. + 44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Slovensko Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovensko) Také
: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Slovinsko Informace Komise Zaloška 59
1000 Ljubljana (Slovinsko)
Tak. + 386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Švédsko Datainspektionen Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm, Švédsko
Tak. + 46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Jak AD Tyres shromažďuje údaje pro nezletilé?

Výrobky prodávané společností AD Pneumatiky na svých stránkách nejsou určeny pro nezletilé osoby. V důsledku toho se AD Tyres nezajímá o údaje týkající se nezletilých nebo nemůže předpokládat, že údaje návštěvníků stránek nebo jejich zákazníků se přímo nebo nepřímo týkají nezletilých osob.

13. A co cookie a další podobné technologie sledování?

AD Tyres používá cookies a další podobné technologie, které mohou shromažďovat některé vaše údaje. Tyto cookies mohou zlepšit vaši zkušenost s prohlížením stránek, poskytnout nám informace o provozu a kvalitě našich stránek a přispět k poskytování cílené reklamy.

AD Tyres shromažďují váš předchozí souhlas prostřednictvím banneru na domovské stránce webu během prvního připojení k těmto počítačovým nástrojům. Váš souhlas je opět požádán AD Tyresem za stejných podmínek po uplynutí třinácti měsíců od předchozího shromáždění Vašeho souhlasu.

AD Tyres Vás vyzývají, abyste se obrátili na stránku "Cookies" na svých webových stránkách.

14. Některé další prvky v sociálních sítích

Stránky využívají pluginy a další funkce sociálních sítí, které zveřejňují třetí strany (např. Facebook, atd.).

Pokud interagujete prostřednictvím zásuvných modulů (např. Klepnutím na tlačítko "Podobně" nebo "Sdílet"), budou některé vaše údaje (včetně vašich technických údajů a navigačních dat) přenášeny a uloženy na serveru. která provozuje danou sociální síť.Tyto údaje budou poté zpracovávány touto třetí stranou v souladu s jejími podmínkami a nastavením vašeho účtu otevřeného v rámci této sociální sítě.

Pokud nechcete, aby společnost třetích stran provozující sociální síť propojila data shromážděná prostřednictvím tohoto webu s otevřeným uživatelským účtem v rámci zvažované sociální sítě, musíte se odhlásit před touto sociální sítí před návštěvou webu.

V každém případě je použití těchto zásuvných modulů nebo tlačítek spravováno těmito vydavateli třetích stran v oblasti sociálních médií a řídí se výlučně podmínkami, které vás zavázaly k sociální síti, o kterou jste členem. Zveme vás, abyste si přečetli tyto podmínky používané těmito vydavateli třetích stran v oblasti sociálních médií.

15. Některé další prvky týkající se geolokace

AD Tyres používají geolokační údaje shromážděné prostřednictvím vašeho prohlížeče a / nebo zařízení, s nímž jste na webu navštívili.

Přístup k těmto datům je výsledkem nastavení těchto nástrojů. Ad Pneumatiky Vás vyzývá, abyste konzultovali s dodavateli těchto nástrojů zásady ochrany osobních údajů (nebo jakýkoli související dokument) a / nebo změnili nastavení těchto nástrojů před konzultací se stránkami, pokud si nepřejete, aby se AD Tyres zabývaly vašimi geolokačními daty.

16. Jaké jsou důsledky aktivace externího odkazu

Stránka AD Tyres vám může nabídnout externí hypertextové odkazy směřující k jiným webovým stránkám nebo technologickým nástrojům. Přístup k těmto obsahům prostřednictvím vaší aktivace externího odkazu již tato Listina nepokrývá. Proto jste vyzváni, abyste se seznámili s politikou, kterou vydavatel tohoto obsahu používá ohledně ochrany vašich dat. AD Pneumatiky nejsou v žádném případě odpovědné za shromažďování nebo zpracování vašich dat z tohoto obsahu.

17. Jak budete upozorněni na změny Charty?

AD Pneumatiky je povinna pravidelně upravovat tuto chartu, aby zohlednila legislativní změny týkající se ochrany vašich dat.

AD Tyres vás budou informovat o jakékoli změně nebo aktualizaci prostřednictvím oznámení zaslaného na Vaši e-mailovou adresu a / nebo zjevné oznámení na stránkách.

18. Jak nás kontaktovat?

AD Pneumatiky je vám k dispozici, abyste odpověděli na všechny vaše dotazy týkající se této Charty.

Chcete-li se s námi spojit, můžete se k nám připojit podle vlastního uvážení:

 • zasláním e-mailu na adresu: cm (a) adtyre.com
 • nebo vyplněním kontaktní formuláře, který je zde k dispozici .
LiveChat
Messenger