Zásady ochrany osobních údajů

 1. Obecné zásady
 2. Jaká je definice termínů psaných velkými písmeny?
 3. K čemu slouží Charte?
 4. Jaké údaje jsou sbírány?
 5. Proč jsou Vaše údaje používány?
 6. Jak dlouho jsou Vaše údaje uchovávány?
 7. S kým jsou Vaše údaje sdíleny?
 8. Jsou Vaše údaje přenášeny mimo Evropskou unii?
 9. Jak jsou Vaše údaje chráněny?
 10. Jaká jsou Vaše práva?
 11. Jak AD Tyres sbírá údaje o nezletilých?
 12. Jaký je postoj k cookies a dalším podobným sledovacím technologiím?
 13. Jak budete informováni o změnách Charte?
 14. Jak nás kontaktovat?

1. OBECNÉ ZÁSADY

Společnost AD Tyres International SLU, andorrská společnost s omezeným jediným společníkem (societat limitada unipersonal) s kapitálem 1.000.000 eur, zapsaná v obchodním rejstříku v Andoře pod číslem 16339, se sídlem C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Knížectví Andorra), email: dpo@adtyre.com, telefon: +376 810 888, (dále jen „AD Tyres“) provozuje elektronický obchod a prostřednictvím internetové stránky https://www.pneuleader.cz/ (dále jen „Stránka“) nabízí prodej pneumatik a souvisejících produktů.

V rámci této činnosti je AD Tyres nucena shromažďovat online nebo telefonicky Data, která umožňují přímo nebo nepřímo identifikovat zákazníky, uživatele Stránky nebo třetí osoby (dále jen „Dotčené Osoby“ nebo „Vy“) a provádět jeden nebo více Zpracování těchto Dat. Sběr Dat Dotčených Osob společností AD Tyres nikdy neprobíhá nepřímo, tj. od třetí strany.

AD Tyres, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny výše, je zodpovědná za zpracování Dat, jelikož určuje účely a prostředky těchto Zpracování.

Co se týče některých Bankovních Dat, AD Tyres sdílí zodpovědnost za jejich Zpracování společně se společností GoCardless SAS, zjednodušenou akciovou společností zapsanou v Pařížském obchodním rejstříku pod číslem 834422180, se sídlem na adrese 7 rue de Madrid v Paříži (75008). Další informace o tom, jak GoCardless spravuje Vaše Bankovní Data a Vaše práva týkající se ochrany dat, jsou k dispozici zde.

Co se týče některých Navigačních Dat shromažďovaných pomocí cookies, AD Tyres sdílí zodpovědnost za jejich Zpracování společně s třetími společnostmi, jejichž seznam a další podrobnosti naleznete na stránce cookie.

AD Tyres jmenovala pověřence pro ochranu dat v souladu s článkem 37 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), jehož kontaktní údaje jsou dpo@adtyre.com.

Data shromažďovaná společností AD Tyres jsou konkrétněji zpracovávána pobočkou společnosti AD Tyres založenou na území Malty, a to AD TYRES INTERNATIONAL EU, zapsanou pod číslem OC 1277, se sídlem Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Tato Zpracování Dat jsou tedy považována za prováděná na území Evropské unie v souladu s bodem 22 a článkem 3.1 GDPR a podléhají této legislativě.

Kromě toho je na Zpracování Dat aplikovatelný také Maltský zákon o ochraně dat z roku 2018 (Cap 586) podle článku 4(2)(a) tohoto zákona.

Je Vás vyzváno, abyste pečlivě prostudovali tuto Chartu Ochrany Soukromí (dále jen „Charta“) a seznámili se s jejím obsahem.

2. JAKÁ JE DEFINICE TERMÍNŮ POUŽÍVANÝCH S VELKÝM PÍSMENEM?

Slova nebo výrazy začínající velkým písmenem mají definici uvedenou níže.

AD Tyres
označuje společnost identifikovanou v prvním odstavci Článku 1.
Charta
má definici uvedenou v Článku 1.
Účet-klienta
označuje účet, který si každý zákazník může vytvořit na stránce https://www.pneuleader.cz/registrace.
Data
označuje jakákoli osobní data, tedy jakékoli informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž za identifikovatelnou osobu se považuje osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor, nebo na jeden nebo více specifických prvků vlastních fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identitě.
Bankovní Data
má definici uvedenou v Článku 4.
Data Objednávky
má definici uvedenou v Článku 4.
Data Navigace
má definici uvedenou v Článku 4.
Technická Data
má definici uvedenou v Článku 4.
Osoba(y) Dotčená(y)
má definici uvedenou v Článku 1.
Produkt(y)
označuje pneumatické produkty nebo související produkty (disky, řetězy atd.), které jsou nabízeny k prodeji společností AD Tyres na Webu.
GDPR
má definici uvedenou v Článku 1.
Web
má definici uvedenou v Článku 1.
Zpracování
označuje jakoukoli operaci nebo soubor operací prováděných s Daty, ať už s použitím automatizovaných procesů nebo ne, jako je sběr, záznam, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, extrakce, konzultace, použití, komunikace prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiné zpřístupnění, porovnávání nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení.
Vy
má definici uvedenou v Článku 1.

3. LISTINA PROČ A K ČEMU?

Tato Listina je Vám poskytnuta při sběru Vašich Údajů za účelem zajištění úplné transparentnosti Zpracování Vašich Údajů prováděného společností AD Tyres prostřednictvím poskytování stručných, snadno dostupných, srozumitelných informací formulovaných jasnými a jednoduchými termíny.

V případě, že některé informace nejsou dostatečně jasné, vyzýváme Vás, abyste nás kontaktovali podle Vašeho výběru buď zasláním e-mailu na adresu dpo@adtyre.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného zde.

Listina se vztahuje na Vaše Údaje shromažďované a zpracovávané společností AD Tyres v rámci následujících aktivit, pro které je AD Tyres Zodpovědným Správcem Údajů:

 • Vaše používání Webové stránky, včetně pouhého prohlížení;
 • vytvoření a používání Vašeho Zákaznického účtu prostřednictvím Webové stránky;
 • nákup Produktů nabízených společností AD Tyres prostřednictvím Webové stránky; nebo
 • jakýkoliv kontakt se zákaznickým servisem.

Tato Listina se nevztahuje na žádné jiné Zpracování Údajů prováděné v jiném kontextu než je popsaný výše a pro které AD Tyres není Zodpovědným Správcem Údajů.

4. JAKÉ ÚDAJE JSOU SBÍRÁNY?

ÚDAJE SBÍRANÉ NA VÝSLOVNÉ ŽÁDOST AD TYRES

AD Tyres Vás výslovně žádá o sběr Vašich Údajů v různých okamžicích, zejména při:

 • používání Webové stránky;
 • realizaci objednávky na Webové stránce;
 • vytvoření Zákaznického účtu na Webové stránce; nebo
 • jakékoli komunikaci se zákaznickým servisem.

Tyto sbírané Údaje (dále jen „Údaje Objednávky“) zahrnují zejména:

 • Vaše jméno;
 • Vaše příjmení;
 • Vaše datum narození;
 • Vaši poštovní adresu;
 • Vaši e-mailovou adresu;
 • Vaše telefonní číslo;
 • Vaši zemi;
 • Vaše DIČ pro transakce uvnitř EU.

V oblasti platby tyto sbírané Údaje na naši výslovnou žádost (dále jen „Bankovní Údaje“) zahrnují Vaše číslo platební karty, datum expirace a CVC (neboli vizuální kryptogram umístěný na zadní straně karty), které jsou předány poskytovatelům platebních služeb: Checkout.com, Hipay nebo Braintree.

Pokud jde o platbu prostřednictvím poskytovatele Paypal, bankovní údaje jsou přímo sbírány touto společností od Vás při vytváření Vašeho účtu. Společnost Paypal je pak jediným zodpovědným za zpracování těchto údajů.

Používáme GoCardless pro správu inkas prostřednictvím Vašeho IBANu. Další informace o tom, jak GoCardless spravuje Vaše Bankovní Údaje a Vaše práva týkající se ochrany údajů, jsou dostupné: zde.

Některé Údaje Objednávky (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, země, e-mailová adresa) a Bankovní Údaje jsou podmínkou pro uzavření smlouvy s AD Tyres. V důsledku toho jakákoli Vaše zdrženlivost v poskytnutí těchto Údajů Vám zabrání ve finalizaci Vaší objednávky.

ÚDAJE AUTOMATICKY SBÍRANÉ AD TYRES

AD Tyres je při Vašem prohlížení Webové stránky oprávněn sbírat některé Vaše Údaje automaticky prostřednictvím Vašeho zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon atd.). Tyto Údaje mohou být sbírány i v případě, že nedochází k objednávce. Tento sběr je obvykle prováděn pomocí cookies.

Tyto Údaje (dále jen „Technické Údaje“) zahrnují zejména:

 • Vaši IP adresu (identifikační číslo přiřazené Vašemu zařízení při připojení k internetu);
 • Vaši MAC adresu (fyzické identifikační číslo uložené na Vaší síťové kartě nebo síťovém rozhraní);
 • Vaše IMEI číslo (identifikační číslo Vašeho mobilního telefonu);
 • operační systém Vašeho zařízení (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS atd.);
 • Vašeho mobilního operátora;
 • Vašeho poskytovatele internetového připojení;
 • prohlížeč, který používáte (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox atd.); nebo
 • časové pásmo používané Vaším zařízením.

Údaje automaticky sbírané prostřednictvím Vašeho zařízení zahrnují také Údaje o Vašem prohlížení (dále jen „Údaje o Navigaci“) jako jsou:

 • stránky, které jste navštívili;
 • datum Vaší návštěvy;
 • čas strávený na každé navštívené stránce;
 • odkazy, které jste aktivovali;
 • nabídky, které jste si prohlédli;
 • Produkty, které jste hledali;
 • objednávky, které jste provedli; nebo
 • Vaše spotřebitelské návyky vůči Produktům.

5. PROČ JSOU VAŠE ÚDAJE VYUŽÍVÁNY?

Zpracování osobních údajů může být prováděno pouze za podmínky, že je založeno na:

 • zákonném oprávnění uvedeném v článku 6.1 GDPR (souhlas, plnění smlouvy, dodržení zákonné povinnosti, ochrana základních životních zájmů, úkol ve veřejném zájmu nebo oprávněný zájem správce zpracování); a
 • jednom nebo více účelů, které jsou výslovné, legitimní a určené správcem zpracování.

Následující tabulka obsahuje seznam Zpracování prováděných společností AD Tyres s uvedením účelů, právního oprávnění a dotčených Údajů pro každé z nich.

Název Zpracování Účely Právní oprávnění Dotčené Údaje
Objednávka
 • Zodpovědět všechny Vaše požadavky při zadávání objednávky
 • Zohlednit a provést Vaši objednávku
 • Realizovat dodání a případně montáž
Smlouva
 • Údaje o Objednávce
Jednorázová transakce platební kartou
 • Provést Vaši platbu za objednávku
 • Zpracovat bankovní transakce s odmítnutím
Smlouva
 • Bankovní Údaje (CB)
Usnadnění budoucích nákupů
 • Uložit bankovní údaje pro usnadnění budoucích nákupů
Souhlas
 • Bankovní Údaje (CB)
Inkaso SEPA
 • Předání Vašeho IBAN poskytovateli GoCardless
Smlouva
 • Bankovní Údaje (IBAN)
Reklamace na platby
 • Zpracování případných reklamací držitele platební karty použité při platbě objednávky
Smlouva
 • Bankovní Údaje
Zákaznický servis
 • Zpracování Vašich reklamací
 • Oznámení změny Charty nebo obchodních podmínek
 • Zpracování vztahu se zákazníkem (požadavky, komentáře a návrhy) po objednávce
 • Zpracování vrácení peněz
Smlouva
 • Údaje o Objednávce
 • Bankovní Údaje
Zákaznický účet
 • Usnadnit Vaše budoucí objednávky tím, že se vyhnete opětovnému zadávání údajů, které jste již sdělili společnosti AD Tyres
Souhlas
 • Údaje o Objednávce
Newsletter (včetně obchodních nabídek AD Tyres)
 • Provést Vaše přihlášení k odběru našeho newsletteru (včetně obchodních nabídek AD Tyres)
Souhlas
 • Údaje o Objednávce (emailová adresa)
Obchodní nabídky AD Tyres
 • Realizovat kampaně přímého oslovení na Produkty AD Tyres
 • Realizovat kampaně AdWords na produkty AD Tyres
Oprávněný zájem (4)
 • Údaje o Objednávce
 • Technické Údaje
 • Údaje o Navigaci
 • Údaje od Poskytovatelů Služeb
 • Údaje od Třetích Stran
Cílená reklama
 • Přizpůsobit naše reklamní sdělení Vašim potřebám a zvyklostem
Souhlas (cookies)
 • Technické Údaje
 • Údaje o Navigaci
Uživatelská zkušenost
 • Přizpůsobit Vaši zkušenost se Stránkou Vašim potřebám a zvyklostem
 • Urychlit Vaši navigaci na Stránce
Souhlas (cookies)
 • Technické Údaje
 • Údaje o Navigaci
Statistiky
 • Provádět a analyzovat statistické studie
Oprávněný zájem (1) a souhlas (cookie)
 • Údaje o Objednávce
 • Technické Údaje
 • Údaje o Navigaci
Kvalita
 • Analyzovat technické problémy, které se vyskytly při používání Stránky
 • Zjišťovat anomálie informačního systému
Oprávněný zájem (2)
 • Technické Údaje
 • Údaje o Navigaci
Podvod
 • Zjišťovat padělání a technologický podvod
Oprávněný zájem (3)
 • Údaje o Objednávce
 • Technické Údaje
 • Údaje o Navigaci

(1) Oprávněný zájem společnosti AD Tyres spočívá v možnosti sebeohodnocení a zlepšování prostřednictvím statistického nástroje.

(2) Oprávněný zájem společnosti AD Tyres spočívá v zajištění kvality svého servisu.

(3) Oprávněný zájem společnosti AD Tyres je v prevenci podvodů.

(4) Oprávněný zájem je ten, který je uveden v bodě (47) GDPR, který uvádí: « Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu může být považováno za prováděné za účelem oprávněného zájmu ». Tento oprávněný zájem zahrnuje zejména udržování pravidelného obchodního vztahu s Vámi.

6. JAK DLOUHO JSOU VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?

AD Tyres klade důraz na uchovávání Vašich Údajů ve formě, která umožňuje Vaši identifikaci po dobu, která nepřesahuje dobu nezbytnou s ohledem na účely, pro které jsou zpracovávány.

Níže uvedená tabulka Vám ukazuje doby uchovávání pro každý typ Údajů v závislosti na Zpracování, pro které jsou použity.

Údaje Zpracování Doba uchování v aktivní databázi (1) Doba uchování v mezilehlém archivu (2)
Údaje o Objednávce Objednávka 3 roky od poslední objednávky n/a*
Zákaznický servis 3 roky od poslední objednávky n/a
Zákaznický účet 3 roky od posledního přihlášení k Zákaznickému účtu nebo do odvolání souhlasu, pokud k tomu dojde dříve n/a
Newsletter Do Vašeho odhlášení nebo 3 roky od posledního přihlášení k Zákaznickému účtu, pokud k tomu dojde dříve n/a
Obchodní nabídky AD TYRES 2 roky od poslední objednávky n/a
Statistika 3 roky od poslední objednávky n/a
Podvod n/a 5 let od shromáždění dotčených Údajů
Bankovní Údaje (3) Transakce (CB) Do úplného zaplacení objednávky n/a
Reklamace na platby n/a 13 měsíců od data debetu
nebo
15 měsíců v případě platby s odloženým debetem
Zákaznický servis Do uplynutí doby, na kterou se AD Tyres zavazuje Vám vrátit peníze za objednávku (zejména doba odstoupení od smlouvy nebo doba zrušení objednávky) n/a
Inkaso SEPA (IBAN) Po dobu přenosu IBANu společnosti GoCardless n/a
Usnadnění budoucích nákupů (CB) Do odvolání souhlasu nebo do uplynutí platnosti bankovní karty, pokud k tomu dojde dříve n/a
Technické Údaje Cílená Reklama Viz Cookies n/a
Zkušenosti Uživatele
Obchodní Nabídka AD Tyres
Kvalita
Statistiky
Podvod
Údaje o Prohlížení Cílená Reklama Viz Cookies n/a
Obchodní Nabídka AD Tyres
Zkušenosti Uživatele
Kvalita
Statistiky
Podvod

*n/a znamená neuplatnitelné.

(1) Uchování v aktivní databázi znamená uchování dotčených Údajů v databázi používané pro účel Zpracování.

(2) Mezilehlé archivování znamená uchování Údajů za podmínek omezeného přístupu (i) buď v samostatné archivní databázi odlišné od aktivní databáze, s omezeným přístupem pouze pro osoby, které mají zájem o ně vědět vzhledem k jejich funkci, (ii) nebo v aktivní databázi, za předpokladu, že dojde k izolaci archivovaných Údajů pomocí logického oddělení (správa přístupových práv a oprávnění), aby byly nedostupné osobám, které již nemají zájem je zpracovávat.

(3) Bankovní Údaje nejsou nikdy uchovávány u AD Tyres, ale u jeho platebních partnerů (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless podle případu).

7. S KÝM JSOU VAŠE ÚDAJE SDÍLENY?

AD Tyres může být nucen sdílet některé z Vašich Údajů s dalšími subjekty uvedenými níže. V každém případě AD Tyres sdílí tyto Údaje pouze v rozsahu, který je přísně nezbytný pro zajištění účelu nebo účelů Zpracování Vašich Údajů společností AD Tyres nebo pro zajištění konkrétních a legitimních účelů definovaných tímto příjemcem.

SUBJEKTY SKUPINY, KTERÉ PATŘÍ AD TYRES

AD Tyres může sdílet některé z Vašich Údajů s dalšími subjekty skupiny, které patří AD Tyres, zejména za účelem lepšího poznání Vás. Tyto další subjekty jsou vázány podobnými závazky jako AD Tyres pro ochranu Vašich Údajů.

SUBDODAVATELÉ A TŘETÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

AD Tyres může sdílet některé z Vašich Údajů s subdodavateli a/nebo třetími poskytovateli služeb používanými v rámci poskytování produktů a služeb AD Tyres prostřednictvím webu. Sdílení Vašich Údajů s těmito subjekty je vyžadováno pro provedení Vaší objednávky. AD Tyres sdílí pouze Údaje přísně nezbytné pro provedení úkolu svěřeného těmto subjektům po smluvním zajištění závazků těchto subjektů stejně vysokých jako ty, které byly přijaty v této Chartě v oblasti ochrany Vašich Údajů.

Jedná se především o následující subjekty:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (technologické subdodávky)
 • OVH (hosting webu)
 • HOTJAR (analytický cookie)
 • GOOGLE (reklamní cookie)
 • MICROSOFT (reklamní cookie)
 • CHECKOUT.COM (poskytovatel platebních služeb)
 • HIPAY (poskytovatel platebních služeb)
 • BRAINTREE (poskytovatel platebních služeb)
 • GOCARDLESS (poskytovatel platebních služeb)
 • PAYPAL (poskytovatel platebních služeb)
 • DPD (poskytovatel doručovacích služeb)
 • GLS (poskytovatel doručovacích služeb)
 • UPS (poskytovatel doručovacích služeb)
 • DHL (poskytovatel doručovacích služeb)
 • SEUR (poskytovatel doručovacích služeb)
 • CHRONOPOST (poskytovatel doručovacích služeb)
 • BOOMERANG (poskytovatel doručovacích služeb)
 • TNT (poskytovatel doručovacích služeb)

Jedná se také o partnerské garáže, jejichž seznam je přístupný zde.

VÝJIMEČNÉ PŘÍPADY

AD Tyres může být nucen sdílet Vaše Údaje výjimečně v následujících případech: (i) v rámci fúze, akvizice celku nebo části AD Tyres, prodeje majetku nebo jiné podobné operace, (ii) když je toto sdílení uloženo zákonem, nařízením, příslušným soudním nebo správním orgánem; nebo (iii) pro ochranu práv a/nebo bezpečnosti jednotlivce, prevenci nebo podniknutí kroků v souvislosti s nelegálními nebo domněle nelegálními aktivitami nebo pro obranu práv, majetku a bezpečnosti webu AD Tyres; (iv) za účelem provedení a zajištění závazků přijatých AD Tyres ve Vašem zájmu v rámci této Charty.

8. JSOU VAŠE ÚDAJE PŘENÁŠENY MIMO EVROPSKOU UNII?

Vaše Údaje jsou zpracovávány a ukládány především na území Malty, které se nachází v Evropské unii.

Avšak společnost AD Tyres se sídlem na území Knížectví Andorra, které se nachází mimo Evropskou unii, má přístup k těmto Údajům.

Podle rozhodnutí ze dne 19. října 2010 Evropská komise prohlásila, že Andorra je považována za zemi, která zajišťuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů přenášených z Evropské unie. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno Zprávou Komise ze dne 15. ledna 2024.

Kromě toho AD Tyres nemůže vyloučit, že Vaše Údaje mohou být přeneseny na jiná území mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP), zejména na území, kde je stupeň ochrany osobních údajů nižší než v Evropské unii.

V posledně uvedeném případě se AD Tyres zavazuje ověřit existenci opatření nebo přijmout adekvátní opatření, aby zajistila uspokojivou úroveň ochrany Vašich Údajů, jako jsou:

 • rozhodnutí o adekvátnosti Evropské komise pro dotčenou zemi;
 • standardní smluvní doložky Evropské komise nebo standardní smluvní doložky přijaté kontrolním orgánem, kterým se zavazuje příjemce a jejichž kopii můžete požadovat, pokud byly formálně podepsány;
 • vnitropodnikové pravidla;
 • schválený kodex chování nebo schválený certifikační mechanismus (obsahující závazné a vymahatelné závazky přijaté příjemcem mimo EU k uplatňování vhodných záruk);
 • správní dohoda nebo právně závazný a vymahatelný text přijatý pro umožnění spolupráce mezi veřejnými orgány.

Co se týče hlavních partnerů AD Tyres, zde jsou země určení údajů a přijaté vhodné záruky.

Příjemci Země Záruky
GCG Francie Evropská unie
OVH Německo Evropská unie
HOTJAR Malta Evropská unie
GOOGLE Spojené státy Rozhodnutí o adekvátnosti ze dne 10. července 2023
MICROSOFT Spojené státy Rozhodnutí o adekvátnosti ze dne 10. července 2023
CHECKOUT.COM Spojené království Rozhodnutí o adekvátnosti ze dne 28. června 2021
HIPAY Francie Evropská unie
BRAINTREE Spojené státy Rozhodnutí o adekvátnosti ze dne 10. července 2023
GOCARDLESS Spojené království Rozhodnutí o adekvátnosti ze dne 28. června 2021
PAYPAL Spojené státy Rozhodnutí o adekvátnosti ze dne 10. července 2023
DPD Francie Evropská unie
GLS Nizozemsko Evropská unie
UPS Spojené státy Rozhodnutí o adekvátnosti ze dne 10. července 2023
DHL Německo Evropská unie
SEUR Španělsko Evropská unie
CHRONOPOST Francie Evropská unie
BOOMERANG Francie Evropská unie
TNT Nizozemsko Evropská unie

9. JAK JSOU CHRÁNĚNY VAŠE ÚDAJE?

AD Tyres zavedla fyzická, technická, administrativní a organizační bezpečnostní opatření přizpůsobená pro ochranu Vašich Údajů proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému přístupu, použití, ztrátě, náhodnému zničení, poškození, krádeži nebo šíření těchto Údajů.

Přes své nepřetržité úsilí AD Tyres nemůže zaručit výsledek v otázkách bezpečnosti Vašich Údajů a vyzývá Vás, abyste nahlásili jakékoli potíže, o kterých byste měli vědomost.

Pro tento účel můžete kontaktovat zákaznický servis podle Vašeho výběru, buď zasláním e-mailu na adresu dpo@adtyre.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného zde.

Tento web je chráněn službou reCAPTCHA, zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání společnosti Google se vztahují na tuto službu.

10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souladu s platnou legislativou máte následující práva týkající se Vašich Údajů:

 • právo na přístup k Vašim Údajům:

  Jedná se o možnost pro Vás získat potvrzení od AD Tyres, že Údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, stejně jako přístup k těmto Údajům a k následujícím informacím: účely, kategorie Údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, doba uchování nebo kritéria pro určení této doby, Vaše práva týkající se těchto Údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě potřeby zdroj sběru Údajů a existence automatizovaného rozhodování na základě těchto Údajů.

  Máte také právo, když jsou Vaše Údaje přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizace, být informováni o příslušných zárukách týkajících se tohoto přenosu.

  V rámci práva na přístup Vám AD Tyres poskytne kopii Údajů a může požadovat úhradu rozumných poplatků založených na administrativních nákladech za jakoukoli další kopii, kterou požadujete. Pokud předložíte žádost elektronickou cestou, informace budou poskytnuty ve běžně používané elektronické formě, pokud si nepřejete jinak.

 • právo na opravu Vašich Údajů:

  jedná se o možnost pro Vás získat od AD Tyres opravu Vašich Údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné s ohledem na účely Zpracování (můžete k tomu poskytnout doplňující prohlášení);

 • právo na výmaz Vašich Údajů:

  Jedná se o možnost pro Vás získat od AD Tyres výmaz Vašich Údajů bez zbytečného odkladu z jednoho z následujících důvodů:

  • tyto Údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • odvoláte Váš souhlas, na kterém je založeno zpracování těchto Údajů, za předpokladu, že neexistuje jiný právní důvod pro toto Zpracování;
  • namítáte proti Zpracování těchto Údajů za podmínek uvedených níže týkajících se Vašeho práva na námitku;
  • Údaje byly zpracovány nezákonně;
  • Údaje musí být vymazány za účelem dodržení právní povinnosti, které je AD Tyres podřízeno; nebo
  • Údaje byly shromážděny v rámci nabídky služeb společnosti informační společnosti určených dětem.

  Pokud byly Údaje, u kterých se požaduje výmaz, zveřejněny AD Tyres, musí být přijata rozumná opatření s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci, včetně technických, aby byli informováni zpracovatelé, kteří tyto Údaje zpracovávají, že jste požadovali výmaz jakéhokoli odkazu na tyto Údaje nebo jakékoli kopie nebo reprodukce těchto Údajů.

  Toto právo na výmaz se nevztahuje, pokud je Zpracování nezbytné:

  • pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací;
  • pro dodržení právní povinnosti, která vyžaduje Zpracování stanovené právem Unie nebo právem členského státu, jemuž je zpracovatel podřízen, nebo pro plnění úkolu veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl zpracovatel pověřen;
  • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
  • pro archivační účely ve veřejném zájmu, pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely, pokud právo na výmaz by mohlo znemožnit nebo vážně ohrozit dosažení cílů daného Zpracování; nebo
  • pro prokázání, uplatnění nebo obranu právních nároků.
 • právo na námitku proti Zpracování Vašich Údajů:

  Jedná se o možnost pro Vás namítat proti Zpracování Vašich Údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu AD Tyres (včetně profilování založeného na této odůvodnění), pokud toto Zpracování ve skutečnosti není AD Tyres odůvodněno oprávněnými a závažnými důvody, které by převážily nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pro prokázání, uplatnění nebo obranu právních nároků.

  Jedná se také o možnost pro Vás namítat proti Zpracování za účelem přímého marketingu (včetně profilování, pokud je s takovým marketingem spojeno).

  Nakonec, pokud jde o Zpracování pro statistické účely, jedná se o možnost pro Vás namítat proti takovému Zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud Zpracování není nezbytné pro úkol veřejného zájmu.

 • právo na omezení Zpracování Vašich Údajů:

  Jedná se o možnost pro Vás získat od AD Tyres omezení Zpracování v jednom z následujících případů:

  1. během doby potřebné k ověření přesnosti Údajů AD Tyres, když namítáte přesnost těchto Údajů;
  2. namítáte proti výmazu Údajů z důvodu nezákonného Zpracování a požadujete místo toho omezení jejich použití;
  3. Údaje již nejsou potřebné pro AD Tyres pro účely Zpracování, ale jsou stále nezbytné pro Vás pro prokázání, uplatnění nebo obranu právních nároků;
  4. během doby potřebné k zjištění, zda oprávněné důvody, které AD Tyres sleduje, převažují nad Vašimi, když jste namítali proti Zpracování na tomto základě.

  V případě omezení Zpracování mohou být Údaje, s výjimkou uchování, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo pro prokázání, uplatnění nebo obranu právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

  O zrušení omezení Zpracování budete informováni AD Tyres předtím, než se stane účinným.

 • právo na přenositelnost Vašich Údajů:

  Jedná se o možnost pro Vás získat od AD Tyres komunikaci Vašich Údajů poskytnutých AD Tyres ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenést tyto Údaje na jinou entitu (tento přenos je zajištěn Vámi nebo, pokud je to technicky možné, AD Tyres) a to, když je Zpracování prováděno pomocí automatizovaných procesů a je založeno na souhlasu nebo na smlouvě;

 • právo na odvolání Vašeho souhlasu:

  jedná se o možnost pro Vás odvolat Váš souhlas s jakýmkoli Zpracováním Vašich Údajů, které bylo provedeno na základě Vašeho předchozího souhlasu. Odvolání souhlasu nezpochybňuje zákonnost zpracování založeného na souhlasu provedeného před tímto odvoláním.

Pro uplatnění výše uvedených práv jste vyzváni kontaktovat nás podle Vašeho výběru:

 • buď zasláním e-mailu na adresu: dpo@adtyre.com
 • nebo vyplněním kontaktního formuláře přístupného zde.

Pro co nejefektivnější zpracování Vaší žádosti Vás AD Tyres vyzývá, abyste ji formulovali jasně a podrobně. Pokud existuje pochybnost o Vaší identitě, může AD Tyres požadovat dodatečné informace nezbytné k potvrzení Vaší identity.

Máte také:

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu:

  jedná se o možnost pro Vás podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, zejména ve státě členském, ve kterém máte obvyklé bydliště, místo práce nebo místo, kde bylo údajně spácháno porušení, pokud si myslíte, že Zpracování Údajů, které se Vás týkají, představuje porušení legislativy.

Pro usnadnění uplatnění tohoto práva Vás vyzýváme, abyste si prohlédli seznam dozorových úřadů zde.

11. JAK AD TYRES SBÍRÁ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE NEZLETILÝCH?

Produkty prodávané AD Tyres na jeho Webu nejsou určeny nezletilým. V důsledku toho AD Tyres nezpracovává Údaje týkající se nezletilých ani nemůže předpokládat, že Údaje návštěvníků Webu nebo jeho zákazníků se přímo nebo nepřímo týkají nezletilých.

12. CO JSOU TO COOKIES A JINÉ PODOBNÉ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ?

AD Tyres používá cookies a jiné podobné technologie, které mohou shromažďovat některé z Vašich Údajů. Tyto cookies umožňují zlepšit Váš zážitek při prohlížení Webu, poskytují nám informace o fungování a kvalitě našeho Webu a přispívají k poskytování cílené reklamy.

AD Tyres získává Váš předchozí souhlas prostřednictvím banneru na úvodní stránce Webu při Vašem prvním připojení k těmto informačním nástrojům. Váš souhlas je AD Tyres opět vyžádán za stejných podmínek po uplynutí třináctiměsíční lhůty následující po předchozím získání Vašeho souhlasu.

AD Tyres Vás vřele vyzývá, abyste si prohlédli stránku „Cookies“ na jeho Webu pro další informace.

13. JAK BUDETE INFORMOVÁNI O ZMĚNÁCH V CHARTĚ?

AD Tyres je nucen pravidelně upravovat tuto Chartu, zejména kvůli zohlednění legislativních změn týkajících se ochrany Vašich Dat.

AD Tyres Vás bude informovat o jakékoli změně nebo aktualizaci prostřednictvím oznámení zaslaného na Vaši e-mailovou adresu a/nebo zřetelného upozornění na Stránce.

14. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

AD Tyres je Vám plně k dispozici pro odpovědi na všechny Vaše otázky týkající se této Charty.

Pro kontaktování nás máte možnost:

 • buď zasláním e-mailu na adresu: dpo@adtyre.com
 • nebo vyplněním kontaktního formuláře dostupného zde.
Pokračovat v prohlížení bez souhlasu >
O souborech cookie a ostatních sledovacích souborech
Pneuleader.cz (AD TYRES) a její partneři (Google, Hotjar, Microsoft) používají identifikátory připojení (soubory cookie) a ostatní sledovací soubory (webstorage, webové úložiště), aby zajistily řádné fungování webu, usnadňovaly Vaše prohlížení, prováděly statistická opatření a uzpůsobovaly své reklamní kampaně. Soubory cookie a ostatní sledovací soubory uložené na Vašem terminálu mohou obsahovat osobní údaje. Rovněž neumisťujeme žádné soubory cookie ani jiné sledovací soubory bez Vašeho svobodného a informovaného souhlasu, vyjma těch, které jsou nezbytné pro fungování webu. Vaši volbu uchováváme po dobu 6 měsíců. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na stránce souborů cookie a ostatních sledovacích souborů. Můžete se rozhodnout, že budete pokračovat v prohlížení, aniž byste přijali ukládání souborů cookie nebo jiných sledovacích souborů. Toto odmítnutí nebrání přístupu ke službám AD TYRES. Pro bližší informace Vás vyzýváme, abyste si prostudovali stránku souborů cookie a ostatních sledovacích souborů.
Uzpůsobit soubory cookie
LiveChat
Vyskytla se chyba. Pokuste se akci opakovat nebo nás zkontaktujte, pokud chyba přetrvává.