Zásady ochrany osobních údajů & Cookies

Společnost AD Tyres International SLU se zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí a zajistit ochranu veškerých osobních údajů, které od vás obdrží. Způsob, jakým společnost uvedené zajistí a jak použije údaje, které jí poskytnete, je popsán v Zásadách ochrany osobních údajů.

Výrazy "my" nebo "nás" uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů odkazují na společnost AD Tyres International SLU, vedenou v Německu
pod identifikačním číslem NRT : L-711448-M, se sídlem Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella, Andorra.

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré osobní údaje, které společnosti poskytnete prostřednictvím webové stránky pneuleader.cz a/nebo jakékoli jiné webové stránky provozované společností AD Tyres International SLU (dále jen Webová stránka/Webové stránky), nebo kontaktujete-li společnost jakýmkoli jiným způsobem. Poskytnutím osobních údajů a/nebo použitím Webových stránek nebo zakoupením produktů či služeb společnosti souhlasíte s podmínkami Pravidel na ochranu osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů je třeba číst paralelně s Podmínkami používání stránek, jež je zároveň doplňují (dostupné online na https://www.pneuleader.cz/vseobecne-podminky-prodeje).

Pokud z jakéhokoli důvodu nesouhlasíte s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů, přestaňte prosím používat tyto stránky s okamžitou platností.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně v přísném souladu s britským zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 (Data Protection Act), evropskou Směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích z roku 2003 (Privacy and Electronic Communications Directive) a veškerými dalšími platnými právními předpisy.

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky ke způsobu, jakým zacházíme s vašimi osobními údaji, zašlete nám e-mail na support(at)pneuleader(dot)cz nebo dopis na adresu AD Tyres International SLU Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella, Andorra.

Jaké údaje shromažďujeme a jakým způsobem?

Pokud navštívíte naši Webovou stránku/naše Webové stránky nebo nás kontaktujete prostřednictvím pošty, telefonu, faxu či e-mailu, můžeme shromažďovat, uchovávat a používat určité osobní údaje, které jsou nám poskytnuty, včetně vašeho jména, stavu, data narození, adresy, telefonu, čísla mobilního telefonu a faxu, e-mailové adresy i údajů týkajících se vašeho vozu a vašich nákupů, včetně údajů o domluvené montáži a platebních údajů. Pokud je to někde vyžadováno, může být součástí těchto údajů také doklad s fotografií a doklad s uvedením adresy.

Vaše osobní údaje můžeme získat i od třetích stran (například agentury pro hodnocení úvěruschonposti), které jsou ze zákona oprávněny tuto informaci sdělit. Dále můžeme shromažďovat údaje o IP adrese vašeho počítače nebo zařízení, kterou automaticky ukládá náš webový server. Při používání cookies můžeme shromažďovat informace o tom, kdy a jakým způsobem navštěvujete a používáte naše Webové stránky a služby.

Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Jedná se o malé soubory obsahující obvykle písmena a čísla, které se při návštěvě určitých webových stránek nebo služeb včetně pneuleader.cz stáhnou do vašeho zařízení. Následně, při každé další návštěvě, jsou cookies zasílány zpět na původní webovou stránku.

Jak spravovat cookies používané společností AD Tyres International SLU

Použití souborů cookies si můžete sami nastavit. Na našich Webových stránkách můžete veškeré cookies smazat či blokovat, ale některé části Webových stránek pak přestanou být funkční. Další informace o správě cookies naleznete https://www.aboutcookies.org/.

Jakým způsobem můžeme použít vaše údaje

Poté, co obdržíme výše uvedené údaje (dále jen „Údaje”), souhlasíte, že si tyto Údaje můžeme ponechat, uchovávat je a používat nebo tak může učinit jakákoli třetí strana, která je pro nás zpracovává.

Tyto Údaje jsme oprávněni používat za účelem (tam, kde je to vhodné):

 1. plnění vašich objednávek a jakýkoli dalších smluvních ujednání mezi námi.
 2. zasílání zpráv o přijetí objednávky a potvrzení objednávky.
 3. zasílání pravidelných zpráv (včetně zpráv zasílaných poštou, e-mailem, telefonem, textovými a obrazovými zprávami, faxem a SMS) o vlastnostech, produktech a službách, akcích a speciálních nabídkách. Uvedené zprávy mohou obsahovat reklamu, kterou zasíláme za jiné společnosti či organizace. Tyto zprávy mohou vycházet z vašich údajů o vozidle a registraci.
 4. průzkumu trhu, včetně statistických analýz chování uživatele, které můžeme poskytnout třetím stranám v anonymizované, agregované podobě.
 5. umožnění používat naše Webové stránky dle potřeb jednolivého zákazníka.
 6. zobrazování takové reklamy při prohlížení Webových stránek, která více odpovídá vám i vašim zájmům.
 7. sledování a zlepšení funkčnosti našich Webových stránek a účinnosti reklamní kampaně na těchto stránkách
 8. možnosti dodržovat veškeré právní či regulační požadavky.
 9. vyhotovení obchodních a účetních záznamů.
 10. školení našich zaměstnanců.
 11. Údaje rovněž shromažďujeme z důvodů technické správy našich Webových stránek, jejich lepšího uzpůsobení vašim potřebám, výzkumu a vývoje, zákaznických služeb, marketingu a cílené reklamy.
 12. Údaje neprodáváme třetím stranám za účelem použití Údajů pro jejich vlastní potřeby.

Abychom zabránili ztrátě vašich osobních údajů či neautorizovanému přístupu k těmto údajům, učinili jsme technická a organizační bezpečnostní opatření. Přestože se maximálně snažíme zajistit bezpečnost uvedených údajů, je nezbytné si uvědomit, že bezpečnost údajů přenášených internetem nemůžeme stoprocentně zaručit.

Již si nepřejete poskytovat své údaje

Pokud si již nepřejete poskytovat naší Společnosti nebo třetím stranám své údaje pro marketingové účely nebo si nepřejete, abychom vám nadále zasílali marketingové zprávy, napište nám prosím na adresu: AD Tyres International SLU, Marketing department Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella, Andorra, nebo nám zašlete e-mail na adresu: support(at)pneuleader(dot)cz, a uveďte své jméno, adresu a e-mailovou adresu (pokud ji máte), včetně informace, které možnosti si přejete zrušit.

Bezpečnost

Bezpečnost vašich platebních údajů je pro nás stejně důležitá jako pro vás. Při provádění platby přes internet zabezpečujeme vaše údaje několika způsoby:

Veškeré platby kreditními a debetními platebními kartami jsou zpracovávány prostřednictvím poskytovatele platebních služeb HIPAY, který je akreditován organizací PCI Security Standards Council. Systémy a procesy uvedeného poskytovatele jsou v souladu s požadavky standardu PCI Data Security Standard. Veškeré transakce obsahující informace o platební kartě jsou přenášeny internetem v zakódované podobě prostřednictvím protokolu SSL (Secure Socket Layer), který v současné době zaručuje minimální efektivní délku šifrovacího klíče 128 bitů.

Transakce platební kartou jsou navíc ověřovány systémem HIPAY pomocí autentizačních procesů bankovních institucí verifikovaných bezpečnostními kódy Visa a Mastercard (dále společně „3D Secure”).

Vaše práva

Máte právo si vyžádat kopii vašich osobních údajů. Pokud o ni máte zájem, zašlete nám prosím svoji žádost na výše uvedenou adresu.

Aktualizace

Kdykoli si vyhrazujeme právo tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času měnit, upravovat či aktualizovat; z tohoto důvodu vám doporučujeme kontrolovat pravidelně naše Webové stránky. Používáním našich Webových stránek udělujete souhlas se stávajícím zněním Zásad ochrany osobních údajů.

Poslední aktualizace Zásady ochrany osobních údajů byla provedena 15/05/2018.